Česky - English - Français - Slovensky
Version @2007–2020.01.10

Urýchlite písanie a vyhľadávanie

iTAGS

Informačné značky
Získajte viac rozlíšenia

bodové značky
~ MYŠLIENKA ako ~príbeh ~cieľ ~úloha ~pravidlo ~názov ~termín ~popis ~vlastnosť ~vlna ~duch
$ MIESTO kde $doma $google.com $iný svet
@ ČAS kedy, ako dlho @teraz @dnes @21.07. @2017-07-21 @2017 @r7 @st @12-4am @1h 2t 2týždeň @po-pi @po,st,pi
^ BYTOSŤ kto ^moja mama ^pes ^nejaká spoločnosť ^peniaze
# VEC čo #telo #jedlo #telefón #seminár
! AKCIA robiť, stalo sa !stretnutie !hovor !jesť
procesné značky
"" [ ] skupina "#lahodná zelenina" [1mil eur]
" citácia nejaká myšlienka" ^bg
|| oddeľovač "alebo" niečo || niečo
+ oddeľovač "a" #auto+dom+bicykel || "#zlaté auto + pekný dom + športový bicykel"
, oddeľovač "jeden z" #auto,dom,bicykel || "#zlaté auto, pekný dom, športový bicykel"
<> oddeľovač "proti" niečo <> niečo
+ nárast +10, 10+, +10h, 10h+
- pokles -10, -10h
>> výstup niečo >> výstup >> sumár
> pokým >@teraz
: more resolution ^bytosť:žena, $kniha:stránka21, ~úloha:hotové
Q otázka Q je to tak?
A odpoveď A áno je to tak

O definícii

Informačný bod
AKO – KDE – KEDY – ČO – KTO – AKCIA
Tieto značky boli vyvíjané v priebehu 10tich rokov pre rýchle vizuálne zapisovanie a následné vyhľadávanie v texte. Sú ľahko zapamätateľné a čo viac, môžete ich použiť na ľubovoľnej mediálnej platforme - v poznámkach, správach, emailoch, sociálnych sieťach, webových stránkach, a viacero aj v názvoch súborov - a dokonca aj na papieri!
SÚ UNIVERZÁLNE